7 Tháng Ba, 2017

Đăng ký Google Apps

Chuyển khoản tại các phòng giao dịch ngân hàng, ATM, hoặc sử dụng tính năng Internet Banking

Khi chuyển khoản thanh toán phí đăng ký Google Apps. Quý khách vui lòng ghi tên website của quý khách vào nội dung chuyển khoản.

Nội dung của Giấy nộp tiền/ chuyển khoản tại Ngân hàng, vui lòng ghi rõ “Thanh toán Domain, tên miền của bạn”. Đây là căn cứ xác định khoản thanh toán này dành cho tài khoản Google Apps của bạn.

Đừng quên giữ lại biên lai để đối chứng khi cần thiết.

Ngay sau khi nhận được thanh toán của bạn, chúng tôi sẽ kích hoạt email cho bạn.

Thông tin tài khoản của chúng tôi như sau:

VCB Chủ tài khoản : Đàm Quang Huy

Số TK: 0421.0004.3600.4

VCB – Chi Nhánh. Tp.HCM

TCB Chủ tài khoản : Đàm Quang Huy

Số TK: 1902.8683.1840.23

TCB – CN Nguyễn Sơn. Tp.HCM

ACB Chủ tài khoản : Đàm Quang Huy

Số TK: 4214.9435.1403.9408

ACB Chi Nhánh – Tp.HCM

Agribank Chủ tài khoản : Đàm Quang Huy

Số TK: 6380.2054.4062.4

AgriBank – CN Bình Thạnh.Tp.HCM

Sacombank Chủ tài khoản : Đàm Quang Huy

Số TK: 0600.7977.2601

SCB -Chi Nhanh Tân Bình.Tp.HCM

 Chủ tài khoản : Đàm Quang Huy

Số TK: 1402.1484.9217.309

Chi Nhánh  Quận 4 – Tp.HCM

Sau khi chúng tôi nhận được thanh toán của quý khách, hướng dẫn sử dụng sẽ gửi vào email của quý khách.

Hotline 0919.611.919